Błyskawiczny dostęp do kluczowych informacji

Comarch BI Point ułatwia analizę danych, dając Ci pełną kontrolę nad procesem. Intuicyjny interfejs i funkcja drag&drop pozwalają na:

 • Szybkie tworzenie analiz – od ogólnych zestawień po szczegółowe raporty.
 • Łatwe odkrywanie zależności – wizualizacje danych pomagają dostrzec ukryte powiązania i trendy.
 • Wygodną eksplorację informacji – możesz swobodnie drążyć dane i odkrywać nowe, nieoczywiste zależności.

Z Comarch BI Point zyskasz natychmiastowy dostęp do kluczowych informacji, co pozwoli Ci podejmować trafne decyzje biznesowe oparte na rzetelnych danych.

Dodatkowe korzyści:

 • Możliwość dostosowania – możesz tworzyć własne raporty i analizy dostosowane do Twoich potrzeb.
 • Współpraca – łatwe udostępnianie wyników analiz innym użytkownikom.
 • Skalowalność – rozwiązanie rośnie wraz z Twoimi potrzebami.

Comarch BI Point to potężne narzędzie, które usprawnia analizę danych i wspiera podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.

Odkryj moc wizualizacji danych z Comarch BI Point

Comarch BI Point stawia na przejrzystą prezentację danych biznesowych, oferując szeroką gamę narzędzi wizualizacyjnych:

 • Wykresy: różnorodne typy wykresów, od klasycznych słupkowych i kołowych po bardziej zaawansowane, jak wykresy Gantta czy bąbelkowe.
 • Tabele: uporządkowane zestawienia danych ułatwiające analizę szczegółowych informacji.
 • Wskaźniki: kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) prezentowane w czytelny sposób, z możliwością śledzenia trendów i porównań.
 • Mapy: wizualizacja danych geograficznych na interaktywnych mapach, pozwalająca na analizę zależności przestrzennych.
 • Własne schematy i obrazy: możliwość dodawania własnych elementów wizualnych dla jeszcze większej personalizacji.

Comarch BI Point daje Ci pełną kontrolę nad prezentacją danych:

 • Dostosowanie: dopasuj wygląd wykresów, tabel i innych elementów do swoich preferencji.
 • Palety kolorystyczne: wybierz kolorystykę zgodną z Twoją identyfikacją wizualną.
 • Formatowanie liczb: dostosuj format wyświetlania liczb dla większej czytelności.

Interaktywna analiza:

 • Filtry: precyzyjnie selekcjonuj dane, które chcesz analizować.
 • Interakcje: odkrywaj zależności i nowe perspektywy, manipulując wizualizacjami.
 • Powiązania i parametry: twórz powiązania pomiędzy elementami i przekazuj parametry, aby uzyskać jeszcze głębszą analizę.

Szybki dostęp do informacji:

 • Raporty kontekstowe: generuj raporty szczegółowo opisujące wybrane zagadnienia.
 • Intuicyjny interfejs: z łatwością odnajdź potrzebne informacje i skoncentruj się na analizie.

Comarch BI Point to potężne narzędzie do wizualizacji danych, które pomaga w odkrywaniu kluczowych informacji biznesowych i podejmowaniu trafnych decyzji.

Dodatkowe korzyści:

 • Skalowalność: rozwiązanie rośnie wraz z Twoimi potrzebami.
 • Współpraca: łatwe udostępnianie wyników analiz innym użytkownikom.
 • Mobilność: dostęp do danych z dowolnego miejsca i urządzenia.

Comarch BI Point to idealne rozwiązanie dla każdego, kto chce zyskać przewagę konkurencyjną dzięki lepszemu zrozumieniu swoich danych.

Comarch BI Point: Łączenie danych z różnych źródeł

Comarch BI Point zapewnia elastyczność w kwestii wykorzystywanych źródeł danych. Możesz analizować dane z:

 • Kostek OLAP: wieloaspektowe bazy danych zoptymalizowane do analizy biznesowej.
 • Relacyjnych baz danych: takich jak MSSQL, Oracle czy PostgreSQL.
 • Plików Excel: powszechnie dostępny format plików arkuszy kalkulacyjnych.
 • Plików CSV: pliki tekstowe z wartościami oddzielonymi przecinkami.

Potężne narzędzia analityczne:

 • Modele analityczne: twórz zaawansowane modele analityczne bez potrzeby kodowania.
 • Miary wyliczalne: definiuj własne miary i wskaźniki biznesowe.
 • Łączenie danych: integruj dane z różnych źródeł, aby uzyskać pełny obraz swojej działalności.

Bezpieczeństwo i kontrola dostępu:

 • Uprawnienia: zarządzaj dostępem do danych dla poszczególnych użytkowników i grup.
 • Kompletność danych: upewnij się, że analizujesz wszystkie dostępne informacje.
 • Zabezpieczenia: chroń swoje dane przed nieuprawnionym dostępem.

Comarch BI Point to platforma analityczna, która ułatwia dostęp do danych z różnych źródeł, ich analizę i prezentację. Dzięki Comarch BI Point zyskasz:

 • Pełny obraz swojej działalności: integrując dane z różnych źródeł, możesz uzyskać całościowy wgląd w funkcjonowanie swojego przedsiębiorstwa.
 • Lepsze decyzje biznesowe: analizując dane, możesz podejmować trafniejsze decyzje oparte na rzetelnych informacjach.
 • Wzrost konkurencyjności: wykorzystując wiedzę zdobytą z analiz danych, możesz uzyskać przewagę nad konkurencją.

Comarch BI Point to idealne rozwiązanie dla firm, które chcą zmaksymalizować potencjał swoich danych i usprawnić procesy biznesowe.

Dodatkowe korzyści:

 • Skalowalność: rozwiązanie rośnie wraz z Twoimi potrzebami.
 • Współpraca: łatwe udostępnianie wyników analiz innym użytkownikom.
 • Mobilność: dostęp do danych z dowolnego miejsca i urządzenia.

Comarch BI Point to narzędzie, które pomoże Ci odkryć nowe możliwości i osiągnąć sukces w biznesie.

Wieloźródłowość w Comarch BI Point: Odkryj nowe możliwości analizy

Comarch BI Point oferuje potężne funkcje wieloźródłowości, które pozwalają na łączenie danych z różnych źródeł w celu uzyskania pełnego obrazu Twojej działalności.

Łączenie danych z różnych źródeł:

 • Wizualny kreator: łatwe łączenie danych za pomocą mechanizmu drag&drop, bez potrzeby kodowania.
 • Różnorodne źródła: obsługa kostek OLAP, relacyjnych baz danych, plików Excel i CSV.
 • Elastyczność: łączenie dowolnej liczby źródeł danych w celu stworzenia kompleksowych analiz.

Zaawansowane analizy:

 • Reguły łączenia danych: definiowanie reguł określających sposób łączenia danych z różnych źródeł.
 • Miary wyliczane: tworzenie własnych miar i wskaźników biznesowych na podstawie zintegrowanych danych.
 • Hierarchie danych: definiowanie hierarchii dla różnych wymiarów danych.

Szybki dostęp do analiz:

 • Harmonogramy przetwarzania danych: automatyzacja procesu odświeżania danych, aby analizy były zawsze aktualne.
 • Gotowe analizy biznesowe: natychmiastowy dostęp do wyników analiz bez konieczności oczekiwania.
 • Wysoka wydajność: wydajne przetwarzanie danych, nawet w przypadku dużych i złożonych zestawów danych.

Korzyści z wieloźródłowości w Comarch BI Point:

 • Pełny obraz działalności: uzyskaj holistyczny wgląd w funkcjonowanie swojego przedsiębiorstwa, integrując dane z różnych działów i systemów.
 • Lepsze decyzje biznesowe: podejmuj trafniejsze decyzje oparte na rzetelnych i spójnych danych.
 • Wzrost konkurencyjności: wykorzystaj wiedzę zdobytą z analiz zintegrowanych danych, aby uzyskać przewagę nad konkurencją.

Comarch BI Point to idealne rozwiązanie dla firm, które chcą zmaksymalizować potencjał swoich danych i usprawnić procesy biznesowe.

Dodatkowe korzyści:

 • Skalowalność: rozwiązanie rośnie wraz z Twoimi potrzebami.
 • Współpraca: łatwe udostępnianie wyników analiz innym użytkownikom.
 • Mobilność: dostęp do danych z dowolnego miejsca i urządzenia.

Comarch BI Point to narzędzie, które pomoże Ci odkryć nowe możliwości i osiągnąć sukces w biznesie.

Wizualizacje geoprzestrzenne w Comarch BI Point: Odkryj nowe spojrzenie na swoje dane

Comarch BI Point oferuje zaawansowane funkcje wizualizacji geoprzestrzennej, które pozwalają na prezentację danych w kontekście geograficznym.

Szeroki wybór map:

 • Gotowe mapy: dostęp do różnorodnych map świata, Europy, Polski oraz innych regionów.
 • Własne mapy: możliwość tworzenia i wykorzystywania własnych map i obszarów geograficznych.

Prezentacja danych na mapach:

 • Punkty: wizualizacja punktów danych, np. lokalizacji sklepów, oddziałów firmy, czy punktów sprzedaży.
 • Obszary: prezentacja danych na mapach w podziale na regiony, województwa, powiaty, czy gminy.
 • Warstwy: nakładanie różnych warstw danych na mapę, aby uzyskać szczegółowy obraz analizowanego obszaru.

Własne podkłady mapowe:

 • Importowanie map: możliwość importu własnych map i podkładów geoprzestrzennych.
 • Wizualizacja danych na mapach firmowych: prezentacja danych w kontekście schematu linii produkcyjnej, magazynu, czy rozkładu infrastruktury.

Korzyści z wizualizacji geoprzestrzennych w Comarch BI Point:

 • Lepsze zrozumienie danych: wizualizacja danych na mapach ułatwia dostrzeżenie zależności i trendów, których nie widać w tradycyjnych analizach.
 • Szybsze podejmowanie decyzji: mapy pomagają w szybszym i bardziej efektywnym podejmowaniu decyzji biznesowych.
 • Nowe perspektywy: wizualizacje geoprzestrzenne otwierają nowe możliwości analizy i odkrywania ukrytych zależności.

Comarch BI Point to idealne rozwiązanie dla firm, które chcą zmaksymalizować potencjał swoich danych i usprawnić procesy biznesowe.

Dodatkowe korzyści:

 • Skalowalność: rozwiązanie rośnie wraz z Twoimi potrzebami.
 • Współpraca: łatwe udostępnianie wyników analiz innym użytkownikom.
 • Mobilność: dostęp do danych z dowolnego miejsca i urządzenia.

Comarch BI Point to narzędzie, które pomoże Ci odkryć nowe możliwości i osiągnąć sukces w biznesie.

Analizy w zasięgu ręki: Comarch BI Point na każdym urządzeniu

Comarch BI Point zapewnia dostęp do raportów i analiz z dowolnego miejsca i na każdym urządzeniu. Nowoczesna przeglądarka internetowa to jedyne, czego potrzebujesz, aby uzyskać pełny obraz swojej działalności.

Responsywny interfejs:

 • Automatyczne dopasowanie do rozmiaru ekranu urządzenia.
 • Optymalne wyświetlanie raportów i analiz na smartfonach, tabletach i komputerach.
 • Intuicyjna nawigacja i łatwość obsługi na każdym urządzeniu.

Wygodne korzystanie z analiz:

 • Czytelne i przejrzyste prezentacje danych.
 • Dostosowanie formatu do specyfiki urządzenia.
 • Możliwość interakcji z analizami i filtrowania danych.

Korzyści z mobilnego dostępu do analiz:

 • Lepsze decyzje: natychmiastowy dostęp do kluczowych informacji, gdziekolwiek jesteś.
 • Szybsze reagowanie: możliwość analizy danych i podejmowania działań w czasie rzeczywistym.
 • Większa elastyczność: praca z analizami w dowolnym miejscu i czasie.

Comarch BI Point to idealne rozwiązanie dla firm, które chcą być elastyczne i mobilne. Dostęp do analiz w dowolnym miejscu i na każdym urządzeniu pozwala na lepsze wykorzystanie danych i podejmowanie trafniejszych decyzji biznesowych.

Dodatkowe korzyści:

 • Skalowalność: rozwiązanie rośnie wraz z Twoimi potrzebami.
 • Współpraca: łatwe udostępnianie wyników analiz innym użytkownikom.
 • Bezpieczeństwo: Twoje dane są chronione za pomocą nowoczesnych technologii.

Comarch BI Point to narzędzie, które pomoże Ci odkryć nowe możliwości i osiągnąć sukces w biznesie.

Pełna kontrola nad danymi z Comarch BI Point

Comarch BI Point oferuje kompleksowe funkcje zarządzania danymi, które zapewniają pełną kontrolę nad analizami i źródłami danych.

Repozytorium raportów i modeli danych:

 • Centralne miejsce przechowywania wszystkich analiz i modeli danych.
 • Łatwe wyszukiwanie i udostępnianie analiz innym użytkownikom.
 • Efektywne zarządzanie wersjami raportów i modeli.

Zarządzanie uprawnieniami:

 • Definicjowanie szczegółowych uprawnień dla poszczególnych użytkowników i grup.
 • Kontrola dostępu do analiz, modeli danych i źródeł danych.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych.

Wgląd w wykorzystanie narzędzia:

 • Monitorowanie historii modyfikacji i przetwarzania obiektów.
 • Śledzenie aktywności użytkowników.
 • Generowanie raportów o wykorzystaniu narzędzia.

Wsparcie dla środowisk międzynarodowych:

 • Dostępność tłumaczeń dla różnych analiz i modeli danych.
 • Możliwość tworzenia raportów w wielu językach.
 • Ułatwienie współpracy w międzynarodowych zespołach.

Korzyści z zarządzania danymi w Comarch BI Point:

 • Efektywność: centralne zarządzanie analizami i źródłami danych.
 • Bezpieczeństwo: kontrola dostępu do danych i zapewnienie ich poufności.
 • Przejrzystość: wgląd w wykorzystanie narzędzia i monitorowanie aktywności użytkowników.
 • Współpraca: łatwe udostępnianie analiz i modeli danych innym użytkownikom.

Comarch BI Point to idealne rozwiązanie dla firm, które chcą zmaksymalizować potencjał swoich danych i usprawnić procesy biznesowe.

Dodatkowe korzyści:

 • Skalowalność: rozwiązanie rośnie wraz z Twoimi potrzebami.
 • Mobilność: dostęp do danych z dowolnego miejsca i urządzenia.
 • Bezpieczeństwo: Twoje dane są chronione za pomocą nowoczesnych technologii.

Comarch BI Point to narzędzie, które pomoże Ci odkryć nowe możliwości i osiągnąć sukces w biznesie.