Comarch DMS: Zintegrowane zarządzanie dokumentami i obiegiem informacji w Twojej firmie

Comarch DMS to kompleksowe rozwiązanie, które usprawnia zarządzanie dokumentami i obiegiem informacji w firmie, prowadząc do:

 • Cyfryzacji dokumentacji: przekształcenie dokumentów papierowych do formatu cyfrowego, ułatwiając ich przechowywanie i udostępnianie.
 • Automatyzacji procesów: usprawnienie obiegu dokumentów poprzez automatyzację zadań i przepływów informacji.
 • Bezpiecznego przechowywania: zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych dzięki zaawansowanym mechanizmom ochrony.
 • Łatwego dostępu: możliwość korzystania z dokumentów z dowolnego miejsca i urządzenia z dostępem do Internetu.

Comarch DMS oferuje szereg korzyści dla firm:

Wzrost efektywności:

 • Przyspieszenie przetwarzania dokumentów: skrócenie czasu obiegu dokumentów i szybsze podejmowanie decyzji.
 • Redukcja błędów: automatyzacja procesów eliminuje ryzyko błędów ludzkich.
 • Oszczędność czasu i kosztów: zmniejszenie wydatków na papier, drukowanie i archiwizację.

Lepsza kontrola:

 • Pełna kontrola nad przepływem informacji: śledzenie historii dokumentów i monitorowanie dostępu do nich.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa danych: ochrona przed utratą, kradzieżą i nieuprawnionym dostępem.
 • Zgodność z przepisami: łatwiejsze spełnianie wymagań prawnych i regulacyjnych.

Skalowalność i elastyczność:

 • Dostosowanie do potrzeb: możliwość dostosowania systemu do specyfiki danej firmy i jej procesów.
 • Możliwość rozbudowy: łatwe rozszerzenie funkcjonalności o dodatkowe moduły i integracje.
 • Dostępność w chmurze lub on-premise: wybór wdrożenia w chmurze lub na własnych serwerach.

Comarch DMS jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które chcą usprawnić zarządzanie dokumentami i obiegiem informacji, zwiększyć efektywność pracy i bezpieczeństwo danych.

Dodatkowe funkcje Comarch DMS:

 • Współpraca online: łatwa praca nad dokumentami w zespole, niezależnie od lokalizacji.
 • Zaawansowane wyszukiwanie: szybkie i precyzyjne wyszukiwanie dokumentów po różnych kryteriach.
 • Możliwość integracji z innymi systemami: integracja z systemami ERP, CRM, workflow i pocztą elektroniczną.

Comarch DMS to narzędzie, które pomoże Ci zoptymalizować procesy obiegu dokumentów i informacji w Twojej firmie, zwiększając jej konkurencyjność i efektywność.

 


DMS to automatyzacja i digitalizacja procesów biznesowych

Comarch DMS uprawnia nie tylko sam obieg dokumentów ale też wpływa na wydajność i efektywność wielu innych procesów w różnych obszarach biznesowych firmy.

Elastyczność systemu DMS pozwala na wsparcie zarówno standardowych obiegów dokumentów jak i obsługę nietypowych procesów biznesowych dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie jednego systemu do usprawnienia procesów w wielu obszarach firmy.

Mobilny dostęp do dokumentów w Comarch DMS:

 • Aplikacje mobilne: pracuj na dokumentach z dowolnego miejsca na smartfonie lub tablecie.
 • Przeglądarka www: dostęp do dokumentów z każdego urządzenia z dostępem do Internetu.
 • Aplikacja desktop: wygodna praca na dokumentach na komputerze stacjonarnym lub laptopie.

Comarch DMS zapewnia elastyczny dostęp do Twoich dokumentów, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz i jakiego urządzenia używasz.

powiadomienia w obiegu dokumentów - ikona

Powiadomienia w Comarch DMS:

Comarch DMS oferuje rozbudowany system powiadomień, który pozwala na:

 • Bądź na bieżąco ze zleconymi zadaniami: otrzymywanie powiadomień o nowych zadaniach, terminach realizacji, zmianach statusu i komentarzach.
 • Dostępność na urządzeniach mobilnych: otrzymywanie powiadomień na telefon i tablet.
 • Konfigurowanie powiadomień: dostosowanie sposobu i częstotliwości otrzymywania powiadomień.

System powiadomień w Comarch DMS pomaga:

 • Zwiększyć efektywność pracy: szybciej reagować na zadania i terminy.
 • Uniknąć przeoczeń: nie przegapić żadnego ważnego zadania lub terminu.
 • Poprawić komunikację: usprawnić komunikację między pracownikami.
 • Zwiększyć kontrolę nad zadaniami: monitorować postęp realizacji zadań.

Comarch DMS to narzędzie, które pomaga Ci być na bieżąco ze wszystkimi zadaniami w firmie.

Dodatkowe korzyści powiadomień w Comarch DMS:

 • Lepsza organizacja pracy: lepsza organizacja czasu pracy i priorytetów zadań.
 • Wzrost motywacji: motywowanie pracowników do terminowego wykonywania zadań.
 • Poprawa jakości pracy: poprawa jakości pracy poprzez eliminację błędów spowodowanych przeoczeniami.

Comarch DMS to narzędzie, które pomoże Ci usprawnić komunikację i kontrolę nad zadaniami w Twojej firmie.

Dostępne rodzaje powiadomień:

 • Powiadomienia e-mail: wysyłanie wiadomości e-mail na adresy podane przez użytkowników.
 • Powiadomienia push: wysyłanie powiadomień na urządzenia mobilne z systemem Android i iOS.
 • Powiadomienia w systemie: wyświetlanie powiadomień w interfejsie Comarch DMS.

Użytkownicy mogą konfigurować sposób i częstotliwość otrzymywania powiadomień dla różnych typów zdarzeń, np.:

 • Nowe zadanie: powiadomienie o przydzieleniu nowego zadania.
 • Zmiana statusu zadania: powiadomienie o zmianie statusu zadania, np. o rozpoczęciu realizacji, zakończeniu realizacji lub przekroczeniu terminu.
 • Komentarz do zadania: powiadomienie o dodaniu komentarza do zadania.
 • Termin realizacji zadania: powiadomienie o zbliżającym się terminie realizacji zadania.

Comarch DMS to elastyczne narzędzie, które pozwala na dostosowanie systemu powiadomień do indywidualnych potrzeb użytkowników.

kontrola czasu - ikona - piktogram -obieg dokumentów czyli dms

Kontrola czasu w Comarch DMS:

Comarch DMS oferuje funkcje kontroli czasu, które pozwalają na:

 • Definiowanie czasu na realizację procesów: określanie terminów realizacji poszczególnych etapów procesów.
 • Automatyczną eskalację: automatyczne przekazywanie zadań do kolejnych osób w przypadku przekroczenia terminów.
 • Raportowanie informacji: generowanie raportów o czasie realizacji procesów i terminowości zadań.

Funkcje kontroli czasu w Comarch DMS pomagają:

 • Zwiększyć efektywność procesów: skrócić czas realizacji procesów i poprawić terminowość zadań.
 • Zidentyfikować wąskie gardła: zidentyfikować etapy procesów, które trwają zbyt długo.
 • Usprawnić zarządzanie czasem: lepiej zarządzać czasem pracy i priorytetami zadań.
 • Zwiększyć kontrolę nad procesami: monitorować przebieg procesów i reagować na problemy.

Comarch DMS to narzędzie, które pomaga usprawnić kontrolę czasu w firmie.

Dodatkowe korzyści kontroli czasu w Comarch DMS:

 • Lepsza komunikacja: ułatwienie wymiany informacji między pracownikami o terminach realizacji zadań.
 • Wzrost motywacji: motywowanie pracowników do terminowego wykonywania zadań.
 • Poprawa jakości pracy: poprawa jakości pracy poprzez eliminację błędów spowodowanych pośpiechem.

Comarch DMS to narzędzie, które pomoże Ci usprawnić kontrolę czasu i zwiększyć efektywność procesów w Twojej firmie.

Przykładowe zastosowania kontroli czasu w Comarch DMS:

 • Monitorowanie czasu realizacji zleceń: kontrola terminowości realizacji zleceń dla klientów.
 • Kontrola czasu pracy: monitorowanie czasu pracy pracowników i wykorzystania urlopów.
 • Zarządzanie projektami: kontrola terminowości realizacji zadań w projektach.
 • Ocena efektywności pracowników: ocena efektywności pracowników na podstawie czasu realizacji zadań.

Comarch DMS to platforma, która może być wykorzystana do kontroli czasu w wielu różnych obszarach działalności firmy.

low code - dms obieg workflow ikona

Platforma low-code w Comarch DMS:

Comarch DMS oferuje platformę low-code, która umożliwia:

 • Tworzenie i zmienianie firmowych procesów: bez potrzeby posiadania zaawansowanej wiedzy programistycznej.
 • Używanie graficznego konfiguratora procesów: proste i intuicyjne tworzenie schematów obiegu dokumentów.
 • Definiowanie reguł biznesowych: określanie warunków przekazywania dokumentów między kolejnymi osobami.
 • Automatyzację rutynowych zadań: usprawnienie procesów i zwiększenie efektywności.

Platforma low-code w Comarch DMS pozwala na:

 • Szybkie wdrażanie nowych procesów: skrócenie czasu potrzebnego na wdrożenie nowych rozwiązań.
 • Dostosowanie do specyfiki firmy: tworzenie procesów dopasowanych do indywidualnych potrzeb firmy.
 • Zmniejszenie zależności od programistów: samodzielne tworzenie i modyfikowanie procesów przez użytkowników biznesowych.
 • Oszczędność kosztów: redukcja kosztów związanych z wdrażaniem i utrzymaniem systemów.

Comarch DMS to elastyczne i skalowalne rozwiązanie, które pozwala na tworzenie i zarządzanie procesami w firmie bez potrzeby posiadania rozbudowanego działu IT.

Dodatkowe korzyści platformy low-code w Comarch DMS:

 • Zwiększenie zaangażowania użytkowników: możliwość tworzenia procesów przez osoby bezpośrednio zaangażowane w ich działanie.
 • Lepsza komunikacja: ułatwienie wymiany informacji między pracownikami.
 • Ciągłe doskonalenie procesów: możliwość łatwego modyfikowania i optymalizowania procesów.

Comarch DMS to narzędzie, które pomoże Ci usprawnić zarządzanie procesami w Twojej firmie.

Przykładowe zastosowania platformy low-code w Comarch DMS:

 • Automatyzacja obiegu faktur: automatyzacja procesu zatwierdzania i księgowania faktur.
 • Zarządzanie wnioskami urlopowymi: elektroniczny obieg wniosków urlopowych.
 • Proces akceptacji umów: automatyzacja procesu zawierania umów.
 • Onboarding nowych pracowników: usprawnienie procesu wdrażania nowych pracowników.

Comarch DMS to platforma, która może być wykorzystana do automatyzacji wielu różnych procesów w firmie.

dms i erp - ikonka

Współpraca Comarch DMS z systemem ERP:

Comarch DMS oferuje szeroką integrację z systemami ERP, co pozwala na:

 • Rozszerzenie standardowych obszarów systemu ERP: dodanie nowych procesów związanych z zarządzaniem dokumentami i obiegiem informacji.
 • Zachowanie integracji danych: spójność danych między systemem ERP a DMS.
 • Usprawnienie przepływu informacji: automatyzacja wymiany danych między systemami.
 • Zwiększenie efektywności: eliminacja ręcznego wprowadzania danych i duplikacji informacji.

Comarch DMS integruje się z popularnymi systemami ERP, takimi jak:

 • Comarch ERP XL
 • Comarch ERP Optima
 • Microsoft Dynamics AX
 • SAP

Integracja Comarch DMS z systemem ERP oferuje:

 • Automatyzację obiegu dokumentów: automatyczne tworzenie i wysyłanie dokumentów w systemie ERP.
 • Dostęp do dokumentów z poziomu ERP: przeglądanie i pobieranie dokumentów bezpośrednio z systemu ERP.
 • Synchronizację danych: automatyczna synchronizacja danych między systemami.

Comarch DMS to rozwiązanie, które usprawnia integrację zarządzania dokumentami z systemem ERP.

Dodatkowe korzyści integracji Comarch DMS z systemem ERP:

 • Lepsza kontrola nad dokumentami: centralizacja dokumentów w jednym miejscu.
 • Zwiększona produktywność: usprawnienie procesów biznesowych.
 • Oszczędność czasu i kosztów: eliminacja ręcznego wprowadzania danych i duplikacji informacji.

Comarch DMS to narzędzie, które pomoże Ci usprawnić zarządzanie dokumentami i obiegiem informacji w Twojej firmie.

Comarch OCR: Automatyzacja wprowadzania faktur

Comarch OCR to narzędzie do automatycznego rozpoznawania tekstu z faktur i innych dokumentów, co pozwala na:

 • Zautomatyzowanie procesu wprowadzania danych: eliminuje czasochłonne ręczne wprowadzanie danych.
 • Zwiększenie dokładności: redukuje ryzyko błędów popełnianych podczas ręcznego wprowadzania danych.
 • Oszczędność czasu: pozwala pracownikom skupić się na bardziej strategicznych zadaniach.
 • Zwiększenie kontroli: zapewnia pełną kontrolę nad procesem wprowadzania danych.

Comarch OCR oferuje:

 • Wysoką dokładność rozpoznawania: rozpoznaje tekst z faktur z dużą dokładnością, nawet w przypadku nieczytelnych skanów.
 • Szeroką obsługę formatów: obsługuje różne formaty faktur, w tym PDF, JPG i PNG.
 • Możliwość integracji: integruje się z systemami ERP i księgowymi.

Comarch OCR to sprawdzone narzędzie, które usprawnia proces wprowadzania faktur i innych dokumentów.

Dodatkowe korzyści Comarch OCR:

 • Szybki zwrot z inwestycji: krótki czas zwrotu z inwestycji dzięki oszczędności czasu i kosztów.
 • Łatwość obsługi: łatwy w obsłudze interfejs użytkownika.
 • Skalowalność: możliwość dostosowania do potrzeb firmy.

Comarch OCR to narzędzie, które pomoże Ci zautomatyzować proces wprowadzania faktur i innych dokumentów w Twojej firmie.

obieg dokumentów - archiwum - ilustracja, ikonka

Elektroniczne archiwum w Comarch DMS:

Comarch DMS oferuje elektroniczne archiwum, które pozwala:

 • Zrezygnować z papierowego obiegu dokumentów: eliminuje ryzyko zagubienia lub zniszczenia dokumentów.
 • Przechowywać dokumenty w cyfrowej postaci: oszczędza miejsce i ułatwia zarządzanie dokumentacją.
 • Uzyskać pełny dostęp do skanów i załączników: zapewnia szybki i łatwy dostęp do potrzebnych informacji.

Dzięki elektronicznemu archiwum możesz:

 • Zwiększyć efektywność: skrócić czas wyszukiwania dokumentów i usprawnić procesy biznesowe.
 • Zredukować koszty: zmniejszyć wydatki na papier, druk i przechowywanie dokumentów.
 • Zwiększyć bezpieczeństwo: chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem i utratą.
 • Spełnić wymagania prawne: zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów.

Comarch DMS to bezpieczne i wydajne rozwiązanie do elektronicznego archiwizowania dokumentów.

Dodatkowe korzyści elektronicznego archiwum:

 • Lepsza organizacja: uporządkowanie dokumentów w logicznej strukturze.
 • Możliwość wyszukiwania: szybkie i precyzyjne wyszukiwanie dokumentów po różnych kryteriach.
 • Dostęp z dowolnego miejsca: dostęp do dokumentów z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu.
 • Możliwość integracji: integracja z innymi systemami, np. ERP, CRM.

Comarch DMS to narzędzie, które pomoże Ci usprawnić zarządzanie dokumentacją w Twojej firmie.

Ścieżki akceptacji w Comarch DMS:

Comarch DMS oferuje elastyczne definiowanie ścieżek akceptacji dla dokumentów, umożliwiając:

 • Własne schematy obiegu: tworzenie dowolnych ścieżek obiegu dokumentów dostosowanych do specyfiki Twojej firmy.
 • Reguły biznesowe: definiowanie reguł określających warunki przekazywania dokumentów między kolejnymi osobami.
 • Podpowiedzi kroków: automatyczne sugerowanie kolejnych kroków w obiegu na podstawie zdefiniowanych reguł.

Dzięki temu możesz:

 • Zautomatyzować procesy akceptacji: usprawnić przepływ dokumentów i skrócić czas realizacji.
 • Zwiększyć kontrolę: zapewnić zgodność z procedurami i regulacjami wewnętrznymi.
 • Eliminować błędy: zredukować ryzyko błędów ludzkich w procesie akceptacji.
 • Oszczędzić czas: zwolnić czas pracowników, aby mogli skupić się na bardziej strategicznych zadaniach.

Comarch DMS zapewnia elastyczne i wydajne zarządzanie ścieżkami akceptacji, dopasowane do potrzeb Twojej firmy.

Dodatkowe korzyści ścieżek akceptacji:

 • Lepsza komunikacja: ułatwienie wymiany informacji między pracownikami zaangażowanymi w proces akceptacji.
 • Zwiększona przejrzystość: zapewnienie jasnego i klarownego przebiegu procesu akceptacji.
 • Możliwość monitorowania: śledzenie statusu dokumentów na każdym etapie akceptacji.
 • Dostępne statystyki: analiza czasu trwania procesu akceptacji i identyfikacja obszarów do optymalizacji.

Comarch DMS to narzędzie, które pomoże Ci usprawnić procesy akceptacji w Twojej firmie.

historia procesu obiegu dokumentow

Historia procesu w Comarch DMS:

Comarch DMS zapewnia pełną historię każdego procesu, obejmującą:

 • Osoby odpowiedzialne: identyfikacja osób zaangażowanych w proces na każdym etapie.
 • Czasy realizacji: szczegółowy harmonogram trwania poszczególnych etapów procesu.
 • Komentarze: możliwość dodawania komentarzy i uwag do poszczególnych etapów procesu.
 • Komplet danych: dostęp do wszystkich dokumentów i danych związanych z procesem.

Dzięki historii procesu możesz:

 • Monitorować postępy: śledzić przebieg procesu i identyfikować potencjalne opóźnienia.
 • Analizować wydajność: oceniać czas realizacji poszczególnych etapów i identyfikować obszary do optymalizacji.
 • Udoskonalać procesy: wyciągać wnioski z przeszłych realizacji i wprowadzać ulepszenia w celu zwiększenia efektywności.
 • Zapewnić zgodność: udokumentować przebieg procesu i zapewnić zgodność z obowiązującymi regulacjami.

Comarch DMS zapewnia kompleksowe i transparentne zarządzanie procesami, ułatwiając ich analizę, optymalizację i kontrolę.

Dodatkowe korzyści z historii procesu:

 • Ułatwione rozwiązywanie problemów: szybka identyfikacja przyczyn problemów i błędów.
 • Lepsza komunikacja: ułatwienie wymiany informacji i współpracy między pracownikami.
 • Zwiększona odpowiedzialność: możliwość śledzenia zaangażowania poszczególnych osób w proces.
 • Doskonały materiał do audytów: łatwe udokumentowanie przebiegu procesu dla celów audytowych.

Comarch DMS to narzędzie, które pomoże Ci usprawnić zarządzanie procesami w Twojej firmie.

Główne Zalety Comarch DMS:

Automatyzacja:

 • Zautomatyzuj rutynowe zadania i oszczędź czas.
 • Zredukuj liczbę błędów.

Szybki dostęp do informacji:

 • Zcentralizuj dokumentację w jednym miejscu.
 • Uzyskaj łatwy i szybki dostęp do danych z dowolnego miejsca i urządzenia.

Bezpieczeństwo danych:

 • Chroń swoje dane przed nieautoryzowanym dostępem i utratą.

Wsparcie dla pracy zdalnej:

 • Pracuj z dokumentami zdalnie z dowolnego urządzenia.

Elastyczność i skalowalność:

 • Dostosuj system do swoich potrzeb.
 • Rozbuduj system o dodatkowe moduły i funkcjonalności.

Comarch DMS to:

 • Fundament nowoczesnej, cyfrowej przestrzeni pracy.
 • Klucz do zwiększenia efektywności operacyjnej i kontroli nad dokumentacją.
 • Inwestycja w przyszłość i transformację cyfrową firmy.

Platforma low-code:

 • Twórz i zarządzaj procesami bez potrzeby programowania.
 • Digitalizuj wiele obszarów w firmie.
 • Rozwijaj system we własnym zakresie.

Korzyści z platformy low-code:

 • Prostota i elastyczność.
 • Szybkie wdrażanie nowych obiegów dokumentów.
 • Możliwość odzwierciedlenia dowolnego firmowego obiegu dokumentów.

Comarch DMS to rozwiązanie dla firm, które chcą zoptymalizować zarządzanie dokumentami i obiegiem informacji, zwiększyć efektywność pracy i bezpieczeństwo danych.