System Monitorowania Produkcji

Monitorowanie produkcji

Rozwiązanie oferowane przez firmę myCONSULT Sp. z o.o. umożliwia efektywne zbieranie informacji w czasie rzeczywistym wprost ze stanowisk produkcyjnych i ich transfer na obszar biznesowy. Informacje o realizacji produkcji mogą być pobierane bezpośrednio z maszyn oraz przy udziale pracowników bezpośrednio-produkcyjnych. Monitorowanie produkcji staje się więc bardzo wygodne i efektywne.

Korzyści z wdrożenia

 • Wzrost produktywności
 • Wzrost wskaźnika OEE (Całkowita Efektywność Maszyn i Urządzeń)
 • Skrócenie czasu cyklu produkcyjnego
 • Obniżenie kosztów produkcji
 • Poprawa wizualizacji produkcji w toku
 • Skrócenie przestojów nieplanowanych jak i przestojów planowanych
 • Poprawa jakości produkowanych wyrobów

Funkcjonalności systemu

Wykresy

Nasz system umożliwia przekazywanie danych bieżących jak również archiwalnych w różnych przedziałach czasu. Wykresy mogą dotyczyć poszczególnych maszyn pracujących na różnych zmianach, jak również wartości zagregowanych dla całego parku maszynowego. Dla bardziej czytelnego przedstawienia danych i trendu jest możliwość wyboru palety kolorów.

System monitorowania produkcji - wykresy
System monitorowania produkcji - wyniki

Monitorowanie produkcji w raportach

System raportowania pozwala na szybkie i łatwe generowanie zaawansowanych raportów na podstawie zgromadzonych danych. Wszystkie raporty można wyeksportować do arkuszy kalkulacyjnych EXCEL lub zapisu do pliku PDF.

Prezentacja wyników na hali produkcyjnej

 • Śledzenie rzeczywistego czasu i wydajności pracy maszyn oraz ludzi.
 • Monitorowanie przestojów planowanych i przestojów nieplanowanych.
 • Rejestracja przyczyn przestojów planowanych i nieplanowanych.
 • Śledzenie przepływu wyrobów:
  • partie,
  • szarże,
  • artykuły.
 • Zbieranie informacji o wadach i jakości produkowanych części.

Do kontroli procesu i zwiększenia jakości produkowanych wyrobów możliwe jest wykorzystanie statystycznej kontroli procesu (analiza kart kontrolnych).
Wymiana danych z systemami klasy MRP/ERP:

 • technologia,
 • identyfikacja towarów,
 • dane personalne (identyfikacja pracownika na stacjach roboczych).
Monitorowanie produkcji