Sanitus<br> mobilny

Sanitus mobilny – ewidencja odpadów

Dzięki programowi ewidencja odpadów komunalnych staje się zautomatyzowana.

Korzyści dla firmy wywozowej

Sanitus Mobilny - Korzyści

 

Jak działa ewidencja odpadów komunalnych przy użyciu MOBILNY SANITUS

Jak działa Sanitus Mobilny

Cykl pracy przy użyciu systemu:

  1. Aktualizacja danych urządzenia skanera mobilnego
  2. Przyjazd do klienta i skanowanie naklejek na pojemniku/worku
  3. Wpisanie ilości i rodzaju odpadu
  4. Opcjonalnie: autoryzacja operacji kodem PIN
  5. Po powrocie do bazy – transmisja danych ze skanera do stacjonarnej bazy danych o wywozach

Obsługa sprawozdań:

  1. WZÓR KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
  2. WZÓR KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
  3. WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
  4. WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:
Pełna prezentacja produktu dostępna w pliku .pdf

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw_w pliku .pdf