Motoryzacja

W branży produkcyjnej kluczowe dla osiągnięcia sukcesu czynniki pozostają niezmienne: wytwarzanie właściwych produktów — we właściwych ilościach, w odpowiednim czasie, o dobrej jakości i za cenę, jaką klienci są skłonni zapłacić. Podstawowe znaczenie mają jednak także elastyczność i ciągłe ulepszenia poprawiające przede wszystkim wydajność.

myCONSULT Partner COMARCH proponuje dla producentów podzespołów samochodowych gotowe rozwiązanie uwzględniające ich specyficzne wymagania:

 • Zarządzanie produkcją średnio- i wielko-seryjną,
 • Planowanie i realizacja produkcji
 • Pełna identyfikacja partii produkcyjnych
 • Pełna obsługa zamówień (w tym EDI)
 • Obsługa elementów SCM
 • Rejestracja czynności logistycznych i produkcyjnych za pomocą urządzeń mobilnych
 • Monitorowanie efektywności wykorzystania maszyn i linii produkcyjnych – w oparciu o wskaźniki OEE
 • Pełna integracja z modułami administracyjnymi: Księgowość, Zarządzanie Personelem, CRM, Budżetowanie Zamówień i Zakupów
 • Hurtownia danych Business Intelligence – samoobsługowe tworzenie dowolnych analiz i raportów
Motoryzacja

Korzyści z wdrożenia rozwiązania COMARCH ERP XL dla firm z branży motoryzacji

Dzięki wykorzystaniu rozwiązań Comarch ERP XL firmy zajmujące się produkcją mogą:

 • Integrować komunikację i współpracę. Możliwa jest synchronizacja komunikacji między działami projektowania, produkcji i podwykonawcami. Na przykład, jeśli dział projektowy wprowadzi modyfikacje do projektów, szczegółowe informacje o nich są natychmiast dostępne dla działu produkcji. Aby zapewnić zgodność zwiększonej elastyczności produkcji z funkcjonowaniem podwykonawców, rozwiązania zapewniające komunikację muszą integrować się z systemem ERP, jest to realizowane przez system EDI i elementy SCM.
 • Świadczyć obsługę klientów na wysokim poziomie. Samo zawarcie kontraktu lub sfinalizowanie sprzedaży to jeszcze nie wszystko. Firma musi świadczyć usługi posprzedażowe na wysokim poziomie, aby zapewnić sobie lojalność klientów. Dzięki wykorzystaniu rozwiązań systemu Comarch ERP XL można śledzić projekt od etapu projektu po jego finalną konfigurację. System Comarch ERP CRM oferuje dostęp do szczegółowych informacji o klientach w oparciu o dotychczasowe doświadczenia,
 • Zarządzać przepływami pieniężnymi, należnościami i zobowiązaniami. Można efektywnie dopasowywać wymagania klientów do możliwości firmy, utrzymując standaryzowaną linię produkcyjną i wykorzystując wcześniejsze doświadczenia dotyczące danego klienta do formułowania sugestii odnośnie najskuteczniejszego wyposażenia. Rozwiązania wchodzące w skład systemu  Comarch ERP XL mogą wspomóc planowanie wytwarzania standardowych komponentów, co pozwala skrócić czas niezbędny do rozpoczęcia produkcji. Oprogramowanie Comarch ERP CRM pomaga dokładnie zapisywać wymagania klienta i wykorzystywać te informacje przy późniejszych zamówieniach.
 • Elastycznie planować produkcję. W celu wspomagania skutecznego reagowania na zmienny popyt i specyficzne zamówienia klientów,  rozwiązania systemu Comarch ERP XL  wspierają takie tryby produkcji jak:
  • Projektowanie na zamówienie, wytwarzanie na zamówienie.
  • Wytwarzanie na magazyn, a także tryby mieszane/hybrydowe.
  • Użytkownik systemu określa i definiuje zasady dobrej praktyki oraz oczekiwany sposób realizacji systemu planowania.
 • Efektywnie zarządzać projektami. Dobre zarządzanie projektami obejmuje takie zasoby jak materiały, wydajność zakładu, inżynierów, personel serwisowy, ścieżki krytyczne i czasy przestojów, pomagając dostarczyć oczekiwany produkt na czas. Pomaga ono także określać stopień ukończenia poszczególnych zadań i zapewnia informacje określające ogólny status projektu. Korzystając z rozwiązań systemu Comarch ERP XL, można określać budżety, zarządzać rozliczeniami, przeglądać koszty bieżące oraz śledzić związane z projektem zasoby na wielu poziomach szczegółowości.

Do budowy rozwiązań dla produkcji można wykorzystać następujące produkty:

Aby dowiedzieć się więcej i umówić na prezentację, prosimy o kontakt.