Zarządzanie firmą budowlaną

Aby zarządzanie firmą budowlaną było efektywne, realizacja kontraktów odbywała się terminowo, a kontrola kosztów była rzetelna, w chwili obecnej konieczne jest wykorzystanie nowoczesnego wsparcia informatycznego.

Z pomocą dla firm budowlanych, niezależnie od tego, czy jest to przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją lub produkcją materiałów budowlanych, czy też deweloper, przychodzi zintegrowany system wspomagający zarządzanie Comarch ERP XL.

Zarządzanie firmą budowlaną z systemem ERP

Sprawne zarządzanie projektami z systemem Comarch ERP XL

W wielu firmach budowlanych wszystko „kręci się” wokół projektów. Jednak odpowiednie Zarządzanie firmą budowlaną lub innymi projektami budowlanymi jest niezwykle trudne, głównie ze względu na ich złożony charakter, długi czas realizacji i zależność od wielu czynników. System Comarch ERP XL został dostosowany do wymagań branży budowlanej.

Użytkownik ma możliwość kompleksowego zarządzania projektami: od ofertowania, prowadzenia negocjacji, poprzez kosztorysowanie, harmonogramowanie, ewidencjonowanie różnego rodzaju dokumentów, rozliczanie czasu pracy i zasobów, po odbiór projektu. Dla ułatwienia pracy w Comarch ERP XL wprowadzono mechanizm umożliwiający pobranie danych z aplikacji kosztorysowych, takich jak ZUZIA, czy WINBUD.

Kosztorys projektu
Rys. Kosztorys projektu można zdefiniować bezpośrednio w systemie lub importując dane z plików XML generowanych przez aplikacje kosztorysowe

 

Wykonawcy prac budowlanych są w decydującym stopniu uzależnieni od dostępności materiałów i terminowości dostaw, a dodatkowo zazwyczaj mają wielu dostawców w ramach tej samej inwestycji. System Comarch ERP XL umożliwia planowanie zapotrzebowania na materiały i usługi oraz automatyzację rejestracji i rozliczeń płatności. Użytkownik może kontrolować płynność finansową inwestycji oraz obliczać wskaźniki efektywności kontraktów.

Z systemem Comarch ERP XL firma budowlana w pełni wykorzystuje swój potencjał. Wpływ na to ma m.in.:

 • Precyzyjne planowanie bezpiecznego poziomu zapasów,
 • Optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej,
 • Ewidencja czasu pracy pracowników oraz przydzielanych im zadań,
 • Koordynacja pracy sprzętu.

Bilans stanu
Rys. Bilans Stanu Towarów pozwala na szybką ocenę stanu i potrzeb magazynowych. Mechanizm wyliczający saldo towarów na dany dzień uwzględnia: aktualne stany, założone zapasy, rezerwacje, zamówienia do dostawców, plany zapotrzebowania oraz dane z produkcji.

 

Złożoność procesów zachodzących w przedsiębiorstwie budowlanym sprawia, że każdego dnia system generuje ogromne ilości informacji. Jednak informacja to nie to samo, co wiedza. Mając to na uwadze, w Comarch ERP XL udostępniono rozwiązanie klasy Business Intelligence. Dzięki niemu osoba zarządzająca przedsiębiorstwem poprzez czytelne tabele, wykresy, czy mapy zawsze wie, co dzieje się w firmie i w efekcie podejmuje trafne decyzje.

Wsparcie dla produkcji i dystrybucji materiałów budowlanych

Comarch ERP XL sprawdzi się nie tylko w firmie realizującej projekty, ale i produkującej materiały budowlane lub zajmującej się ich dystrybucją. System umożliwia zaawansowane wsparcie dla działań produkcyjnych i sprzedażowych.

W firmach produkcyjnych, w zależności od stopnia skomplikowania procesów technologicznych, możliwe jest dokonanie wyboru pomiędzy prostą kompletacją a zaawansowaną produkcją. System pozwala m. in. na precyzyjne harmonogramowanie produkcji oraz kontrolę procesu produkcyjnego na każdym jego etapie.

Interfejs sprzedaży detalicznej
Rys. Użytkownik ma do dyspozycji dedykowany interfejs do szybkiej sprzedaży detalicznej i możliwość współpracy z panelami dotykowymi.

 

Z Comarch ERP XL cała sekwencja operacji związanych z obsługą zamówienia odbywa się automatycznie i szybko. System pozwala na tworzenie oferty dla Klienta, rejestrowanie zamówienia, wystawienie faktury, dokumentu wydania towaru, przygotowanie wysyłki, aż po przyjęcie zapłaty, rozliczenie należności i zaksięgowanie dokumentów. Nasze rozwiązanie obsługuje zaawansowane rabaty, promocje, limity kredytowe.

System obsługuje Magazyn Wysokiego Składu. Użytkownik ma możliwość dokładnego opisania struktury swojego magazynu za pomocą wielu parametrów. CDN XL, dzięki zaimplementowanemu mechanizmowi, pomaga w optymalnym rozmieszczeniu towarów w magazynie. System wspiera również zarządzanie wysyłkami towaru.

Gospodarka magazynowa
Rys. Użytkownik systemu zawsze pod ręką posiada informacje nt. historii towaru, aktualnych stanów magazynowych czy też dokonanych rezerwacjach. Wizualizacja magazynu pozwoli na szybką ocenę zapełnienia poszczególnych miejsc składowania.

Zarządzanie firmą budowlaną z Comarch ERP XL

Dzięki wykorzystaniu Comarch ERP XL w przedsiębiorstwie budowlanym następuje integracja wszystkich procesów biznesowych przedsiębiorstwa. W rezultacie obieg informacji staje się jasny i efektywny, pracownicy oszczędzają czas i następuje redukcja kosztów.

Firma korzystająca z Comarch ERP XL staje się dla swoich klientów wiarygodnym Partnerem – dzięki kontroli realizacji projektu przedsiębiorstwo branży budowlanej może mieć pewność, że dotrzyma umówionych terminów i zmieści się w przewidzianych na inwestycję kosztach. A rosnąca grupa zadowolonych klientów to większe zyski i wzmacniająca się renoma firmy.

Inne przykłady korzyści biznesowych to:

 • Ciągły wzrost jakości świadczonych usług,
 • Odciążenie pracowników od rutynowych czynności operacyjnych,
 • Skuteczniejsze wykorzystanie istniejących i tworzenie nowych kanałów zbytu,
 • Usprawnienie komunikacji wewnątrz firmy oraz w kanale firma – otoczenie,
 • Skrócenie czasu realizacji projektów, co przekłada się na większą ilość kontraktów,
 • Zwiększenie bezpieczeństwa kontraktów,
 • Łatwe dokonywanie zamówień,
 • Zarządzanie firmą budowlaną na różnych poziomach (w centrali, jak i punktach sprzedaży/oddziałach) przy użyciu jednego systemu,
 • Uproszczone kontakty z klientami,
 • Bezpieczeństwo przechowywanych danych,
 • Wspomaganie podejmowania decyzji, zarówno operacyjnych, jak i strategicznych.