System zarządzania produkcją

W firmach produkcyjnych bardzo istotną rolę odgrywa optymalne wykorzystanie zasobów produkcyjnych, realizacja zleceń w ustalonym terminie, a także utrzymywanie wysokiej jakości produktów. Istotne jest także ewidencjonowanie, rozliczanie i analiza wszystkich, także pośrednich, kosztów związanych z procesem produkcji. Niezbędne jest zatem skuteczne zarządzanie produkcją poprzez system zarządzania produkcją.

System ERP do zarządzania produkcją

Logo Comarch XL

Sposobem na skuteczne i efektywne zarządzanie firmą produkcyjną jest wykorzystanie zintegrowanego systemu zarządzania Comarch ERP XL, dzięki któremu możliwa jest redukcja kosztów, ograniczenie ilości zbędnych surowców przechowywanych w magazynie, a także wzrost wydajności pracowników.

Comarch ERP XL kompleksowo wspiera zarządzanie PRODUKCJĄ zarówno jednostkową, jak i seryjną. Wyrób gotowy powstaje zgodnie ze ściśle określonymi normami i reżimami technologicznymi – dzięki temu liczba wadliwych produktów znacząco spada. Jeśli nawet dojdzie do wytworzenia wyrobu nieodpowiedniej jakości, to Użytkownik ma możliwość szybkiej identyfikacji w systemie wadliwego produktu.

Funkcjonalności systemu uwzględniające specyfikę firm produkcyjnych

  • kompleksowe wsparcie dla zarządzania procesem produkcyjnym – możliwość tworzenia kart technologicznych opisujących poszczególne etapy produkcji,
  • harmonogramowanie uwzględniające dostępność surowców,
  • planowanie kolejności zleceń produkcyjnych w taki sposób, aby dotrzymać z góry ustalonych terminów dostaw,
  • prosty interfejs do realizacji produkcji, który może być obsługiwany za pomocą paneli dotykowych,
  • obsługa pełnej ścieżki dokumentów charakterystycznych dla branży: od zamówienia do realizacji zlecenia produkcyjnego,
  • możliwość ewidencji odpadów/ścinków surowców,
  • optymalizacja rotacji materiałów na magazynie,
  • możliwość efektywnego zarządzania projektami i tworzenia kosztorysów,
  • możliwość natychmiastowego dotarcia do dostawy, z której pochodził dany surowiec,
  • kompleksowe wsparcie dla wszystkich obszarów działania firmy, m.in. logistyki, kadr, płac, księgowości, kontaktów z klientami.

Rejestrowanie przebiegu produkcji

System produkcyjny Comarch ERP XL umożliwia także rejestrowanie przebiegu produkcji (faktyczny czas, stosowane zasoby, zużyte surowce i materiały) wraz z rozszerzoną informacją o pochodzeniu surowców, produktów i półproduktów na poziomie partii. Dzięki elastycznym mechanizmom definiowania procesów produkcyjnych możliwe jest wykorzystanie modułu przy obsłudze linii produkcyjnej, procesach przetwarzania surowców (przetwórstwo, sortowanie itp.) czy realizacji produkcji pod konkretne projekty.

Rozbudowany mechanizm rozliczania produkcji umożliwia przypisywanie kosztów z różnych źródeł, do wszystkich obiektów produkcyjnych w ramach różnych kategorii. Źródłem kosztu przypisanego do produkcji może być dokument handlowy, zapis księgowy, składniki listy wynagrodzeń, saldo konta i inne obiekty kosztowe. Oprócz tego można przypisywać koszty nie posiadające źródła, np. dodatkowe narzuty. W efekcie przedsiębiorstwo bardzo dokładnie potrafi określić rzeczywisty koszt wytworzenia każdego wyrobu.

BUSINESS INTELLIGENCE

Bardzo ważnym aspektem jest możliwość szczegółowego analizowania produkcji i wyników firmy. Proces ten wspiera narzędzie BUSINESS INTELLIGENCE – dostarczające zawsze aktualnych informacji. Dzięki niemu osoba zarządzająca przedsiębiorstwem poprzez czytelne tabele, wykresy, czy mapy zawsze wie, co dzieje się w firmie i w efekcie podejmuje trafne decyzje.
System zarządzania produkcją - różne moduły
Dzięki wdrożeniu kompleksowego rozwiązania informatycznego, jakim jest Comarch ERP XL, firmy produkcyjne otrzymują nie tylko system zarządzania produkcją, ale również wszystkich pozostałych obszarów firmy, w tym takich jak: KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE, SPRZEDAŻ, gospodarka magazynowa czy MARKETING. Pełna integracja systemu powoduje, że dane wprowadzone raz do systemu są widoczne w pozostałych modułach dla Użytkowników, którzy ich potrzebują.
Rejestracja produkcji w systemie Comarch XL
Automatyzacja realizacji produkcji jest możliwa dzięki wykorzystaniu technologii kodów kreskowych, jak również przy wykorzystaniu paneli dotykowych na stanowiskach produkcyjnych.
Screen pokazujący System zarządzania
Edycja wykresu Gantta pozwala na przesuwanie, rozciąganie lub skracanie pasków oznaczających planowany termin i czas czynności.
W razie dodatkowych pytań o system zarządzania produkcją Comarch ERP XL – jego funkcjonalności, wycenę, przebieg wdrożenia czy inne – prosimy o kontakt.