Zaawansowane Planowanie i Harmonogramo­wanie Produkcji

Zaawansowane Planowanie i Harmonogramo­wanie Produkcji

ASPROVA to japoński system, który umożliwia zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji (APS). ASPROVA została dotychczas zaimplementowana w zasadniczo wszystkich branżach produkcyjnych, a liczba instalacji oprogramowania na świecie przekroczyła 2000. Oprogramowanie ASPROVA umożliwia rzeczywiste wdrożenia idei Lean Production bez względu na poziom skomplikowania prowadzonej produkcji. Warto odnotować, że w ojczyźnie Lean Production, w Japonii,  ASPROVA jest niekwestionowanym liderem, z udziałem w rynku wynoszącym 52%. Oprogramowanie dostępne jest w pełnej polskiej wersji językowej.

System asprova logotyp

System ASPROVA – możliwości

ASPROVA umożliwia ultra szybkie planowanie z zastosowaniem algorytmu uwzględniającego wszystkie spotykane w produkcji ograniczenia. Są nimi: wydajność, czasy przygotowawczo-zakończeniowe, dostępność zasobów powiązanych, wydajność, dostępność i kompetencje pracowników, dostępność materiałów, ograniczenia wynikające z logistyki oraz magazynu.

Oprogramowanie może być w pełni zintegrowane z eksploatowanymi już systemami ERP i MES, w szczególności w obszarach sprzedaży, zaopatrzenia, gospodarki magazynowej i produkcji.

ASPROVA umożliwia szybkie i łatwe generowanie alternatywnych planów i harmonogramów produkcji, z uwzględnieniem zróżnicowanych pod względem ekonomicznym scenariuszy oraz analizowanie skutków występowania zakłóceń, na zasadzie „co-jeśli” niemal w czasie rzeczywistym (obliczenie skutków 100 tysięcy operacji realizowane jest w czasie krótszym niż 20 sekund).

Warto podkreślić także szybką implementację samego oprogramowania, dzięki czemu zwrot z inwestycji jest realizowany w tygodniach, co jest relatywnie bardzo krótkim czasem, w porównaniu do innych narzędzi informatycznych dedykowanych firmom produkcyjnym.

Łatwość pracy z danymi produkcyjnymi

Jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie nie tylko wdrożenie, ale i łatwość utrzymania danych produkcyjnych decyduje o końcowym sukcesie inwestycji w oprogramowanie APS. ASPROVA wyróżnia się na tym tle kompleksowym podejściem do zarówno wprowadzania jak i utrzymywania danych, ze szczególnym naciskiem na ergonomię i wygodę pracy planistów i menedżerów.

Zasadniczy interfejs oprogramowania ASPROVA przypomina doskonale znany arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel, z wszystkimi przydatnymi funkcjami kopiowania, sortowania, filtrowania, edycji, definiowania formuł. Dane są prezentowane  wielu postaciach, począwszy do raportów, poprzez wielowymiarowe grafy, a zmiany mogą być wprowadzane bez konieczności przełączania się z bieżącego widoku.

Elastyczność algorytmów planowania

Oprogramowanie ASPROVA charakteryzuje łatwość adoptowania metod planowania do specyficznych wymagań zakładu produkcyjnego, począwszy od bilansu MRP, poprzez planowanie długoterminowe, z uwzględnieniem teorii ograniczeń, aż do niezwykle szczegółowych harmonogramów, uwzględniających zarówno planowanie wprzód jak i wstecz.

ASPROVA zawiera predefiniowane, a spotykane w praktyce, uwarunkowania specyficznych zasobów. Są nimi: rękawy, zbiorniki, zasoby wsadowe, karuzele, gniazda produkcyjne i wiele innych, których opisanie w konkretnych uwarunkowaniach pozwala wykorzystać podczas planowania całe, gromadzone przez 3 dekady, doświadczenie planowania z zastosowaniem zróżnicowanych kryteriów optymalizacji. Wszystkie zmiany można wprowadzić na etapie implementacji, bez konieczności zmian w oprogramowaniu źródłowym.

Szybkie i proste wdrożenie

Widok programu Asprova

Pomimo szerokiej funkcjonalności wdrożenie ASPROVA przebiega w krótkim czasie. Producent oprogramowania ASPROVA postawił sobie jako cel minimalizację kosztów i ryzyka wdrożenia. Tym priorytetom podporządkowana jest procedura wdrożeniowa, która zakłada udzielanie wsparcia klientom na wszystkich etapach procesu, poczynając od wspólnego zdefiniowanie specyficznych cech procesu produkcji, już na etapie ofertowym, a skończywszy na wsparciu podczas eksploatacji systemu, przy jednoczesnej dużej samodzielności operatorów reprezentujących klienta (pełen transfer wiedzy od konsultantów do użytkowników).

Projekty wdrożeniowe oprogramowania ASPROVA realizujemy przy współpracy z firmą EQ System wyróżnioną w 2013 roku przez producenta systemu tytułem najlepszego międzynarodowego partnera.

Przewagi wynikające z zastosowania oprogramowania ASPROVA:

  • Rekordowo szybkie planowanie z uwzględnieniem wszystkich ograniczeń zasobów
  • Szybka reakcja na zmiany wymagań klienta
  • Krótki czas uruchomienia
  • Wzrost przepustowości zasobów produkcyjnych
  • Większa wiarygodność w oczach dostawców i odbiorców wynikająca z podawania wiarygodnych i dotrzymywanych dat dostaw

Przeczytaj też