Zakłady komunalne

Sprawne zakłady komunalne

Aby zakłady komunalne były efektywne zarządzane konieczna jest integracja wielu zadań i działalności kontrolowanych przez odrębne jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa dla osiągnięcia planowanych celów mierzonych wartościami ekonomicznymi i technicznymi.

Zakłady komunalne są bardzo specyficzną branżą, co rzutuje na budowę zintegrowanego systemu do zarządzania. Najważniejsze cechy tej specyfiki to:

  1. Pełen cykl procesu gospodarczego od produkcji poprzez dystrybucję do nietypowej sprzedaży detalicznej (tzw. biling)
  2. Szczególne regulacje prawne dla tej branży
  3. Terytorialne rozproszenie infrastruktury i procesów oraz związany z tym atrybut przestrzenny danych

Program Sanitus

Firma myCONSULT proponuje rozwiązanie przeznaczone do obsługi rozliczania usług komunalnych – wywozu nieczystości oraz kompleksowej obsługi działu transportu. Program SANITUS® służy do seryjnego wystawiania faktur za cyklicznie wykonywane usługi, oczywiście możliwe jest również fakturowanie usług jednorazowych. Przygotowany został specjalnie dla firm zajmujących się wywozem nieczystości.

Program współpracuje ściśle z systemem Comarch EPR Optima/XL  firmy COMARCH. Pobiera z systemu definicje usług i kontrahentów a przesyła wystawione faktury. Pełna obsługa płatności i rozrachunków z klientami jest realizowana w module Księga Handlowa (FK) oraz Kasa/Bank z pakietu Comarch ERP Optima.

Zakłady komunalne - Gospodarka odpadami

Automatyzacja pracy

Bardzo ważne przy projektowaniu oprogramowania było dla myCONSULT maksymalne zautomatyzowanie rozliczeń z kontrahentami. Na blankietach wpłat drukowane są kody kreskowe, które zawierają informacje o kliencie, dokumencie sprzedaży oraz kwocie wpłaty.

Prowadzenie rozliczeń z klientami w oparciu o ich subkonta bankowe pozwala precyzyjnie i wygodnie identyfikować wpłaty klientów (poprzez dowolny format pliku wymiany w systemie home-bankingu). Kody kreskowe mogą zostać odczytane w banku lub w kasie firmy – przy wpłacie gotówkowej, pozwalają na szybką i bezbłędną identyfikację wpłaty klienta.